Wybory na wójtów w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim

Beata Dobrzyńska, Andrzej Wdowski
24 kandydatów walczy o fotele wójtów w dziesięciu gminach powiatu tomaszowskiego. W powiecie opoczyńskim, który liczy 6 gmin, o stanowisko wójta ubiega się 12 osób. W dwóch gminach obecni wójtowie nie będą mieli kontrkandydatów. Niektórzy kandydaci już są pewni mandatu radnych

Czy najbliższe wybory samorządowe przyniosą zmiany we władzach gmin powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego? Wszyscy wójtowie mają szansę na ponowne rządy przez kolejne cztery lata, bo wszyscy startują w wyborach. Ale mają kontrkandydatów.
W dwóch gminach, a mianowicie w Będkowie i Paradyżu, obecni wójtowie Lesław Kołodziejczyk i Wojciech Rudalski nie mają konkurencji i mogą być niemal pewni, że będą rządzić dalej, bo w tych gminach wybory będą miały formę sondażu. By zachować jednak swoje dotychczasowe stanowiska muszą dostać powyżej 50 procent głosów na tak wszystkich, którzy w wyborach 16 listopada wrzucą do urn wyborczych swoje głosy.

Wśród gmin powiatu tomaszowskiego bardzo ciekawe pojedynki zapowiadają się w Rzeczycy, gdzie rządzący od czterech lat Marek Kaźmierczyk zmierzy się z Marią Ochotą, byłą sekretarz gminy za rządów Marka Pałasza.
W Lubochni obecnie rządzący Tadeusz Józwik zmierzy się m.in. z chcącym wrócić do władzy Andrzejem Popłońskim.

Dwóch tomaszowskich wójtów ma szansę kierować gminami szóstą kadencję. Są to Edward Pietrzyk z Czerniewic i Bogdan Kaczmarek z Żelechlinka, ale czy odeprą ataki swoich rywali?

W powiecie opoczyńskim w sześciu gminach o fotel wójta walczyć będzie dwunastoosobowa ekipa. Ciekawie powinno być w gminie Poświętne, gdzie do walki stanie trzech kandydatów. Jest wśród nich obecny wójt Mieczysław Stępień, również obecny radny gminy Michał Franas i mieszkaniec Warszawy Witold Nowakowski. Franas ze Stępniem walczyli o fotel wójta już w minionej kadencji. Wtedy górą był Stępień. Jak będzie tym razem? Wkrótce wszystko będzie jasne. W Żarnowie do władzy chce wrócić była wójt Maria Morawska.

Co ciekawe, aż czternastu kandydatów na radnych gminnych w powiecie tomaszowskim i pięciu w Opoczyńskiem może być już pewnych mandatu w radzie. A to dlatego, że zgłosili się jako jedyni i nie mają z kim powalczyć. Jeśli nie zrezygnują, w dniu wyborów automatycznie zostaną radnymi i głosowania nie będzie. Będzie to 7 radnych w gminie Będków, 6 w Żelechlinku, w Paradyżu 3, po jednym w Budziszewicach, Mniszkowie i Sławnie.

Powiat tomaszowski:
Gmina Będków:
Lesław Kołodziejczyk ma 50 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Kolonii Będków i jest jedynym kandydatem na wójta gminy Będków. Jest członkiem PSL, ale wystawił go komitet Forum Samorządowe Gminy Będków.

Gmina Budziszewice:
Marian Holak ma 48 lat, wykształcenie wyższe i mieszka w Adamowie. Jest członkiem PiS, ale wystawił go KWW Budziszewice Razem. Gminą Budziszewice rządzi już od 2002 roku , czyli powalczy teraz o czwartą kadencję władzy.

Agnieszka Jagiełło ma 37 lat, wykształcenie wyższe i mieszka w Budziszewi-cach. Nie należy do żadnej partii, wystawił ją KWW Już Czas Na Zmiany. Zapowiada zwiększenie ilości miejs pracy, poprawę jakości dróg i oświetlenia.

Gmina Czerniewice:
Andrzej Bednarek ma 55 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Czerniewicach i jest członkiem Platfory Obywatelskiej. Wystawił go KWW Teraźniejszość i Przyszłość Naszej Gminy. Będzie dążył do uzbrajania terenów pod inwestycje,budowy nowych i remontu dróg.

Edward Pietrzyk ma 64 lata, wykształcenie wyższe, mieszka w Emilianowie, jest członkiem PSL, wystawił go KWW Edwarda Pietrzyka. Gminą rządzi już od 1994 r. i w poprzednich wyborach wygrał zdecydowanie z Andrzejem Bednarkiem, z którym powalczy ponownie.

Cezary Wojciechowski ma 41 lat, wykształcenie średnie, mieszka w Nowej Strzemesznej, wystawił go KWW Wojciechowski. Zapowiada m.in. budowę przedszkola ze żłobkiem, domu dziennego pobytu dla seniorów, poprawę jakości dróg i chodników.

Gmina Lubochnia
Marcin Bernaciak ma 39 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Lubochni Górkach, jest członkiem PiS. Wystawił go KWW Marcina Bernaciaka. Zapowiada m.in. budowę przedszkola i przychodni zdrowia, zagospodarowanie centrum Lubochni, budowę dróg.

Tadeusz Józwik ma 61 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Olszowcu, jest członkiem PSL. Wystawił go KWW Tadeusza Józwika. Cztery lata temu pokonał Andrzej Popłońskiego, który rządził gminą 8 lat. Teraz znów wójtowie staną do walki.

Andrzej Popłoński ma 53 lata, wykształcenie wyższe, mieszka w Nowym Olszowcu, jest członkiem PSL. Wystawił go KWW Popłoński i Osiedle. Zapowiada m.in. budowę przedszkola ze żłobkiem, rozbudowę gimnazjum i budowę ośrodka zdrowia.

Gmina Rokiciny
Michał Kik ma 35 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Rokicinach Kolonii. Wystawił go KWW Michała Kika. Zapowiada m. in. uchwalenie planu zagospodarowania dla całej gminy, przyłączenie terenów do strefy ekonomicznej, budowę chodników, ścieżek rowerowych.

Jerzy Rebzda ma 37 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Łaznowie, wystawił go KWW Rokiciny Nasza Ojczyzna. Zapowiada uwolnienie urzędu gminy od wpływów partyjnych, tworzenie administracji przyjaznej dla ludzi, rozbudowę infrastruktury.

Barbara Robak ma 52 lata, wykształcenie wyższe, mieszka w Kwiatkówce, należy do PSL. Gminą rządzi dopiero pierwszą kadencję. Zapowiada m.in. budowę i remonty dróg, inwestycje w oświatę i kulturę, integrację społeczną i przyjazną administrację.

Gmina Rzeczyca
Marek Kaźmierczyk ma 35 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Tomaszowie, jest członkiem PSL, wystawia go KWW Nasza Ziemia Rze-czycka. Rządzi pierwszą kadencję. Zamierza kontynuować politykę opartą na filarach: integracja, rolnictwo, szkolnictwo, zdrowie i inwestycje.

Maria Ochota ma 46 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Kanicach, wystawił ją KWW Niech Rzeczyca Wciąż Zachwyca. Zapowiada m.in. wskazanie celów do przyspieszenia rozwoju wszystkich sołectw, pozyskiwanie środków zewnętrznych, unikanie podziałów.

Gmina Inowłódz:
Zenon Chojnacki ma 59 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Inowłodzu, wystawił go KWW Wspólne Działanie. Gminą kieruje pierwszą kadencję. Ma aż trzech kontrkandydatów. Jego hasło wyborcze to "Gwarancja uczciwości i rzetelności"

Bogdan Kącki ma 49 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Rzeczycy, jest członkiem PSL, ale wystawił go KWW Bogdana Kąckiego. Jest wiceprezesem TTBS. Deklaruje poprawę gospodarki finansowej, przygotowania terenów pod inwestycje, rozwój turystyki

Piotr Krotosz ma 36 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Inowłodzu, wystawił go KWW Razem dla Gminy Inowłódz. Deklaruje przyspieszenie prac kanalizacyjnych, przekształcenie Spały w nowoczesny ośrodek wypoczynkowy, budowę ścieżek rowerowych

Janusz Wilkowiecki ma 42 lata, wykształcenie wyższe, mieszka w Konewce, wystawił go KWW Zmiana. Zapowiada m.in.: otwarcie przedszkoli całodziennych, utworzenie gminnej strefy przemysłowej, zwiększenie budżetu gminy o 50 procent

Gmina Tomaszów;
Adam Iwanicki ma 57 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Tomaszowie, jest członkiem PiS, wystawił go PiS. Zapowiada m.in. poszukiwanie inwestorów, wspieranie bezrobotnych, tworzenie korzystnych warunków dla firm nowych i już istniejących

Franciszek Szmigiel ma 63 lata, wykształcenie wyższe, mieszka w Smardzewicach, wystawił go komitet KWW Lepsza Przyszłość. Gminą jako wójt rządzi dopiero pierwszą kadencję, ale wcześniej był wicewójtem gminy Tomaszów.

Gmina Ujazd:
Marcin Grzelczak ma 39 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Ujeździe, wystawił go KWW Gmina Ujazd Razem. Rządzi gminą dopiero półtora roku. Zapowiada m.in. poprawę infrastruktury drogowej, budowę kanalizacji, zwiększenie środków na sport i kulturę

Artur Pawlak ma 40 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Os. Niewiadów, wystawił go KWW Artura Pawlaka. zapowiada m.in. budowę i remonty dróg, rozbudowę kanalizacji, poprawę funkcjonowania służby zdrowia, przyciąganie kolejnych inwestorów.

Gmina Żelechlinek
Bogdan Kaczmarek ma 58 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Bukowcu, jest członkiem PSL. Gminą rządzi już pięć kadencji, od 1994 roku. W ubiegłych wyborach nie miał kontrkandydata,
w tym roku zmierzy się z kandydatem PiS-u.

Andrzej Obiała ma 56 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Tomaszowie, jest członkiem PiS. Zamierza pozyskać tereny pod inwestycje, rozbudowywać sieć kanalizacyjną, budowę ścieżek rowerowych, lepszą opiekę zdrowotną, poprawę stanu dróg

Powiat opoczyński
Gmina Poświętne
Michał Franas ma 34 lata. Tata 7-letniego Franciszka. Wieloletni samorządowiec - radny Rady Gminy Poświętne od 2006 roku, obecnie przew. dwóch komisji rady. Startuje z KWW Ziemia Opoczyńska, popierany przez SLD. Najbardziej na sercu leżą mu sprawy zdrowia, szkolnictwa i komunikacji.

Witold Nowakowski ma 39 lat, wykształcenie wyższe. Jest żonaty i ma dwie córki. Jest mieszkańcem Warszawy. Nie należy do partii politycznej. O stanowisko wójta ubiegać się będzie z KWW Gospodarna Gmina. Wspieranie przedsiębiorczości i poprawa warunków życia mieszkańców to jego cele.

Mieczysław Stępień ma lat 57, wykształcenie wyższe, mieszka w Dębie Opoczyńskiej. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wspierać go będzie w walce z dwoma młodymi konkurentami. Ubiega się o ponowny wybór na stanowisko wójta z KWW "Wspólnie dla Gminy Poświętne". Jak zostanie raz kolejny wybrany na wójta będzie kontynuował prace na rzecz gminy.

Gmina Białaczów
Jan Jóźwik ma 55 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Białaczowie, nie należy do partii politycznej. Startuje z KWW Ponad Podziałami. To obecny wójt gminy. Liczy na poparcie mieszkańców. Jak wygra "uczyni wszystko, by polepszyć ich codzienne życie".

Jacek Reszelewski ma 39 lat. Mieszkaniec Białaczowa od urodzenia.
Żonaty, dwoje dzieci. Zawód wyuczony technik informatyk, wykonywany kierowca. W wyborach na wójta gminy popierany przez PiS. Radny gminy Białaczów w latach 2010-2014.

Gmina Mniszków
Janusz Ciesielski ma lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Zajączków. Nie należy do partii politycznej. W wyborach startować będzie z KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Mniszków. To obecny wójt gminy, który to stanowisko piastuje już od lat. Liczy na ponowny wybór.

Paweł Werłos ma lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Błogie Rządowe, nie należy do partii politycznej. Startuje z KWW Razem dla Gminy Mniszków. Planuje wyprowadzić gminę z gigantycznych długów, uczynić atrakcyjną dla inwestorów, przyjazną mieszkańcom.

Gmina Sławno
Tadeusz Wojciechowski ma lat 59, wykształcenie wyższe, zam. Bukowiec Opoczyński. Nie należy do żadnej partii politycznej. Startuje z KWW "Razem dla Gminy Sławno". Na stanowisku wójta jest od lat i jak zostanie ponownie wybrany chce kontynuować to co do tej pory robił.

Krzysztof Wojewódzki ma 39 lat. Mieszka w Bratkowie.
Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Jest popierany przez PiS. Pracuje w kopalni Grudzeń Las. Będąc sołtysem, a obecnie radnym zaangażował się w politykę samorządową. Chce zachować bezstronność w zajmowaniu stanowisk.

Gmina Żarnów
Maria Morawska ma 63 lata, wykształcenie średnie, jest mieszkanką Żarnowa i członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który mocno ją w wyborach wspiera. Startuje z KWW Marii Morawskiej Wspólne Dobro. Była już w minionych latach wójtem gminy Żarnów.

Krzysztof Nawrocki ma 50 lat, wykształcenie wyższe humanistyczne, zam. Żarnów. Nie należy do żadnej partii politycznej. O ponowny wybór na stanowisko wójta ubiegać się będzie z KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Żarnów. Chce kontynuować rozpoczęte inwestycje.

Gmina Paradyż
Wojciech Rudalski ma 46 lat, wykształcenie wyższe, zam. Paradyż, nie należy do partii politycznej. Startuje z KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Paradyż. To samorządowiec z długoletnim stażem. W gminie jest jedynym, który ubiegać się będzie o fotel wójta.

Dobroczynne działanie rzepy. Znasz je?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie