Powiatowy Serwis Informacyjny

Materiał informacyjny Powiatu Tomaszowskiego
Udostępnij:

Zakończył się remont chodnika na ulicy Majowej

Przed terminem zakończył się remont chodnika na ulicy Majowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345 na odcinku 214,5 metra. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 128 713,14 zł i w całości jest finansowana z budżetu Powiatu Tomaszowskiego.

Prace remontowe obejmowały następujące czynności: rozbiórka elementów kolidujących z remontem chodnika, roboty pomiarowe, wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża, wbudowanie krawężników i obrzeży, wykonanie zjazdów indywidualnych, chodników, montaż oznakowania pionowego U-12b, inwentaryzacja powykonawcza.

Umowa na realizację zadania została podpisana 22 października 2021 roku podczas konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. W konferencji uczestniczyli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Tomaszowski, Leszek Ogórek – Wicestarosta, Elżbieta Łojszczyk – Członek Zarządu Powiatu, Szymon Michalak – Radny Rady Powiatu, Elżbieta Rudzka – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Jarosław Bebak – właściciel Firmy Progres-Bud z Mniszkowa, wykonawca inwestycji.

Remont chodnika wzdłuż tego odcinka drogi był niezwykle potrzebny i z pewnością przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa osób nim uczęszczających.


Remont drogi w Dzielnicy i Małej Woli (gmina Czerniewice) w całości finansowany przez powiat tomaszowski

3 listopada 2021 roku została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja drogi powiatowej 4306E na odcinku Czerniewice – Mała Wola – Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica i Mała Wola na odcinku o długości 1450 m.

W obecności Starosty Mariusza Węgrzynowskiego, Wicestarosty Leszka Ogórka, Członków Zarządu Powiatu Elżbiety Łojszczyk i Marka Kubiaka oraz Radnego Rady Powiatu Dariusza Kowalczyka umowę podpisali: ze strony Powiatu Tomaszowskiego Elżbieta Rudzka – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, ze strony wykonawcy inwestycji Ryszard Skoneczny – właściciel firmy FH Agro-Trans z Czerniewic.

Zakres inwestycji obejmuje m.in:

  • frezowanie i wykonanie pełnej konstrukcji jezdni na poszerzeniu,
  • wbudowanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej,
  • wyrównanie istniejących poboczy gruntowych z utwardzeniem ich kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

Wartość inwestycji w całości realizowanej z budżetu Powiatu wynosi 671 812,54 zł.

Planowany do remontu prawie półtora kilometrowy odcinek jest częścią ważnej drogi powiatowej z punktu widzenia nie tylko gminy, ale całego powiatu tomaszowskiego. Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.


Ponad 114 mln dofinansowania dla Powiatu Tomaszowskiego w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”

We wtorek, 26 października 2021 roku, w Sali widowiskowej w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa, dotycząca dofinansowania do inwestycji strategicznych w powiecie tomaszowskim w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Gospodarzem konferencji był Mariusz Węgrzynowski – Starosta Tomaszowski. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście: Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Elżbieta Łojszczyk i Michał Czechowicz – Członkowie Zarządu Powiatu, Leon Karwat – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu, Tomasz Jurek – Wiceprezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz wójtowie gmin powiatu tomaszowskiego: Marian Holak – Wójt Gminy Budziszewice, Dariusz Misztal – Wójt Gminy Będków, Bogdan Kącki – Wójt Gminy Inowłódz, Piotr Majchrowski – Wójt Gminy Lubochnia, Franciszek Szmigiel – Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki, Bogdan Kaczmarek – Wójt Gminy Żelechlinek, Jerzy Rebzda – Wójt Gminy Rokiciny, Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rzeczyca, Artur Pawlak – Wójt Gminy Ujazd.

Powiat tomaszowski otrzymał dofinansowanie łącznie w wysokości ponad 114 milionów złotych. W każdej gminie naszego powiatu wkrótce rozpoczną się inwestycje, których realizacja będzie możliwa dzięki dotacjom z Funduszu.

Powiat tomaszowski, jako samorząd, otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch zadań:

  • 5 747 055,83 zł– modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Maz.
  • 4 080 000,00 zł– modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Środowiskowy Dom Samopomocy i internat.

Starosta Mariusz Węgrzynowski wyraził słowa podziękowania dla Premiera Mateusza Morawieckiego, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, Marszałka Seniora Antoniego Macierewicz i Posła Roberta Telusa, dzięki którym rządowe środki trafiają do naszych samorządów i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Dodaj ogłoszenie