Powiatowy Serwis Informacyjny

Materiał informacyjny Powiatu Tomaszowskiego
Udostępnij:

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

We wtorek 19 października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 przy ul. Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. W gościnnych murach szkoły przyznano nagrody Organu Prowadzącego.

Udział w niej wzięli m.in. Marszałek Senior Antoni Macierewicz, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer wraz z Dyrektorem Delegatury w Piotrkowie Tryb. Tomaszem Trzaskaczem, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski, przedstawiciele władz powiatowych na czele ze Starostą Mariuszem Węgrzynowskim i Przewodniczącą Rady Powiatu Wacławą Bąk, Zastępca Prezydenta Miasta Izabela Śliwińska, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni tomaszowskich szkół średnich i powiatowych placówek oświatowych, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa.

Uroczystość poprowadziły: Elżbieta Łojszczyk – Członek Zarządu Powiatu oraz Agnieszka Dziedzic – Dyrektor ZSP nr 8.

Uroczystość rozpoczęła się od gratulacji dla dyrektorów i nauczycieli, którzy zostali w tym roku odznaczeni przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratora Oświaty. Następnie wręczone zostały nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Nagrody dla swoich pracowników zarówno pedagogicznych, jak i niepedagogicznych wręczyli dyrektorzy wszystkich szkół średnich. Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie ZSP nr 8 zaprezentowali program artystyczny.


Podpisano umowę na modernizację drogi Ujazd – Janków

W dniu 12 października 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację robót w ramach zadania pn.”Modernizacja drogi powiatowej 4319E Ujazd – Janków” z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów ERBEDiM Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

W ramach zadania planuje się modernizację układu komunikacyjnego na odcinku 990 m. Zakres prac obejmuje m.in.: :

  • wybudowanie nawierzchni bitumicznych
  • budowę chodnika z kostki betonwej
  • umocnienie poboczy kruszywem łamanych
  • przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów indywidualnych
  • oznakowanie poziome i pionowe

Wartość robót - 902 531,05 zł.

Powiat Tomaszowski – 469 616,05 zł.

Udział Gminy Ujazd – 432 915,00 zł.

Termin realizacji – 22.11.2021 r.

Podczas uroczystego podpisania obecni byli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Tomaszowski, Elżbieta Łojszczyk i Marek Kubiak - Członkowie Zarządu Powiatu, Jan Balcerek – Radny Rady Powiatu, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i przedstawiciel wykonawcy zadania Marek Kijanowicz – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb


Otwarcie drogi powiatowej w Twardej

19 października 2021 roku w miejscowości Twarda miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka o długości 1 600 m drogi powiatowej nr 4328E. .

Wartość zrealizowanej inwestycji drogowej wynosi 1 723 280,00 zł, na którą składa się dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: 423 280,00 zł, środki z Powiatu Tomaszowskiego: 800 000,00 zł i środki Gminy Tomaszów Mazowiecki: 500 000,00 zł.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Antoni Macierewicz – Marszałek Senior Sejmu RP, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Tomaszowski, Elżbieta Łojszczyk - Członek Zarządu Powiatu, Edmund Król – Radny Rady Powiatu, Franciszek Szmigiel – Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, o. Mariusz Kapczyński – Proboszcz Parafii Św. Anny w Smardzewicach i wykonawca zadania Katarzyna Kmita – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KAMI.

Po przecięciu wstęgi i okolicznościowych przemówieniach o. Mariusz Kapczyński dokonał poświecenia nowo oddanej drogi. Ta niezwykle wyczekiwana inwestycja dla mieszkańców miejscowości Twarda i gminy Tomaszów Maz. z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowników.

Dodaj ogłoszenie