Nowy rozkład jazdy MZK w Tomaszowie. Ruszają konsultacje z mieszkańcami

Ruszają konsultacje społeczne na temat wprowadzenia nowego układu linii komunikacyjnych wraz ze zmodyfikowanym rozkładem jazdy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku wraz z uruchomieniem bezpłatnej komunikacji miejskiej dla posiadaczy Karty Tomaszowianina i Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej.
Takie nowe autobusy lada dzień trafią do Tomaszowa. Na ulice wyruszą 1 stycznia wraz z nowym rozkładem jazdy

Jak zapewniają władze miasta, w nowym rozkładzie jazdy żadne połączenie autobusowe nie zostanie usunięte. Linie, z których MZK rezygnuje, zostaną zastąpione przez połączenia nowego układu komunikacyjnego. Doprowadzi to do uproszczenia schematu połączeń, poprawy wykorzystania taboru autobusowego i przejrzystości rozkładu jazdy.

Podstawowe założenia nowego rozkładu jazdy były następujące:
zaprojektowanie podaży usług uwzględniającej wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta i związany z tym spodziewany wzrost popytu;
utworzenie węzła przesiadkowego w centralnym miejscu miasta (pl. Kościuszki), przez który prowadziłyby trasy wszystkich linii;
poprawa częstotliwości i rytmiczności obsługi komunikacyjnej we wszystkich częściach miasta (osiedlach);
wykorzystanie w codziennym ruchu 25 fabrycznie nowych pojazdów hybrydowych.
W wyniku wprowadzanych zmian, podaż usług tomaszowskiej komunikacji miejskiej podzielona zostanie na dwa wyraźne segmenty – linie miejskie i podmiejskie.

Segment pierwszy – linie miejskie
Składa się na niego osiem linii podstawowych: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,. Każda z linii funkcjonuje z jednakową częstotliwością: w dni powszednie w godzinach 5-17 co 30 minut, a po godzinie 17 w te dni oraz w soboty, niedziele i święta przez cały dzień – co 60 minut. Wyjątkiem będzie linia 8, na której kursy co 30 minut wykonywane będą we wszystkie dni tygodnia (w niedziele od godziny 10:30).

Powyższe osiem linii podstawowych uzupełniać będą dwie kolejne linie niższej kategorii: 2 (z kursami co 60 minut w godzinach szczytów przewozowych w dniu powszednim oraz co 90-120 minut w pozostałych porach dnia powszedniego) i 12 (obsługująca zakład FM Logistic, a także przystanki przy ul. Milenijnej, z trzema parami kursów we wszystkie dni tygodnia).

Segment linii miejskich ma za zadanie zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców miasta. Wszystkie linie są powiązane ze sobą trasami, a ich rozkłady są w pełni skoordynowane, co zapewnia wspólnie rytmiczną, wysoką częstotliwość kursów. Ewentualne wydłużanie kursów linii miejskich poza miasto i dopasowywanie godzin odjazdów do potrzeb mieszkańców obszarów pozamiejskich, powodowałyby zakłócenia w rytmiczności obsługi Tomaszowa Mazowieckiego – par linii ze sobą powiązanych. Autobusy z tego segmentu obsługują obszar podmiejski tylko w przypadku, kiedy w żaden sposób nie zakłóci to rozkładu jazdy na terenie miasta (a więc najczęściej w sytuacjach obsługi miejscowości położonych blisko granicy miasta, jak Zaborów, Niebrów czy Wiaderno).

Pozostałe miejscowości obsługiwać będą inne linie, dedykowane obszarowi podmiejskiemu.

Trasy wszystkich linii w obydwu kierunkach poprowadzono zajazdem na pl. Kościuszki, umożliwiając pasażerom dogodne przesiadki w każdej z możliwych relacji.

Trasy poszczególnych linii będą następujące (zmiany tras wytłuszczono):

1: (wybrane kursy: ZAWADZKA – Orzeszkowej - Szeroka – Warszawska – Główna – Dworcowa) DWORZEC PKP – Dworcowa – Spalska – Szczęśliwa – Mireckiego – Zacisze – Mazowiecka – św. Antoniego – pl. Kościuszki – Berka Joselewicza (z powrotem: Słowackiego – Zgorzelicka) – Jana Pawła II – Podleśna – Legionów – Zielona – Dąbrowska – DĄBROWA;

2: DWORZEC PKP – Dworcowa – Popiełuszki – Konstytucji 3 Maja – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Berka Joselewicza (z powrotem: Słowackiego – Zgorzelicka) – Jana Pawła II – Pod Grotami – Nagórzycka – SWOLSZEWICE BORKI;

3: MOSTOWA – Hallera – Legionów – Piłsudskiego – plac Kościuszki – św. Antoniego – Mazowiecka – Zacisze – Mireckiego – Białobrzeska – Ludwikowska – LUDWIKÓW JANA;
4: ZAWADZKA – Dzieci Polskich – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Berka Joselewicza (z powrotem: Słowackiego – Zgorzelicka) – Jana Pawła II – Wandy Panfil – św. Antoniego – Mazowiecka – Strzelecka – PCK – NOWY PORT,

5: (wybrane kursy: ZABORÓW – Komorów) UJEZDZKA SZKOŁA – Ujezdzka – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Legionów – Dąbrowska – DĄBROWA (wybrane kursy: Wiaderno – JADWIGÓW);

6: ZAWADZKA – Dzieci Polskich – Warszawska – Szeroka – Koplina (z powrotem: Szeroka) – Barlickiego – Warszawska – pl. Kościuszki – Mościckiego – Głowackiego – Niska – Zacisze – Jałowcowa – Niska – NOWY PORT;

7: (wybrane kursy: UGAJ CMENTARZ – Skłodowskiej – Popiełuszki – Spalska – Dworcowa) DWORZEC PKP – Dworcowa – Główna – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Legionów – Zielona – Sterlinga – Ogrodowa – Jana Pawła II - Wandy Panfil – Graniczna – SMUGOWA;

8: (wybrane kursy: ZBIEDIM – Piaskowa – Wysoka – Warszawska) WARSZAWSKA ZAJEZDNIA MZK – Warszawska – pl. Kościuszki – Mościckiego – Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego – Robotnicza – Ludwikowska – Białobrzeska – OPOCZYŃSKA;

9: DWORZEC PKP – Dworcowa – Popiełuszki – Grota Roweckiego – Szeroka – Koplina (z powrotem: Szeroka) – Barlickiego – Warszawska – pl. Kościuszki – Mościckiego – Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego – Robotnicza – Ludwikowska – Białobrzeska – OPOCZYŃSKA;

12: FM LOGISTIC – Warszawska – Ujezdzka – Milenijna – Dzieci Polskich – Warszawska – pl. Kościuszki – św. Antoniego – Mazowiecka – Zacisze – Mireckiego – Białobrzeska – Ludwikowska – LUDWIKÓW JANA.
Linia nocna N zostanie zlikwidowana.

Zastosowanie częstotliwości modułowej i pełnej koordynacji rozkładów jazdy linii miejskich umożliwiło wysoką, rytmiczną naprzemienną częstotliwość kursowania autobusów na poszczególnych ciągach komunikacyjnych.

Wspólna częstotliwość kursów co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 30 minut w dni powszednie po godzinie 17 oraz w soboty i niedziele uzyskana zostanie na następujących ciągach:

Zawadzka – ul. Dzieci Polskich (linie 6 i 4 ujęte razem);
Wandy Panfil – linie 4 i 7;
Jana Pawła II – linie 1 i 4;
Głowackiego – linie 8 i 9;
Mazowiecka – linie 1 i 3;
Dąbrowska – linie 1 i 5;
Legionów – linie 5 i 7;
św. Antoniego (do Ludwikowa) – linie 8 i 9;
Szeroka – linie 6 i 9.
Na odcinku pl. Kościuszki – Dworzec PKP, na liniach: 1, 7 i 9 wykonywanych będzie w każdym kierunku 6 kursów na godzinę w godzinach szczytu oraz 3 kursy poza godzinami szczytu, a także w sobotę i niedzielę – średnia częstotliwość wyniesie więc odpowiednio 10 i 20 minut.

Z kolei na odcinku pl. Kościuszki – Warszawska (przystanek Warszawska Cmentarna / Warszawska Dzieci Polskich) funkcjonować będą rytmicznie aż cztery linie – 8, 5, 7, 4 – z naprzemiennymi odjazdami z częstotliwością nie niższą niż co 10 minut.

Segment drugi – linie podmiejskie
W celu obsługi miejscowości, do których nie ma możliwości wydłużenia tras linii miejskich bez ingerencji w rytmiczny rozkład jazdy linii miejskich, utworzone zostaną dedykowane linie podmiejskie. Będą to połączenia funkcjonujące niezależnie, poza układem linii miejskich, których rozkłady jazdy można będzie dowolnie modyfikować, w zależności od zmieniających się potrzeb obsługiwanych gmin.

Wszystkie linie zostały wstępnie zaplanowane do pl. Kościuszki – z zastrzeżeniem, że mogą one zostać połączone średnicowo lub trasy niektórych linii mogą zostać wydłużone do najbliższych miejsc (pętli lub bazy), zapewniających możliwość odbywania dłuższych postojów wyrównawczych (Warszawska Zajezdnia MZK, Mostowa, Smugowa, Kępa lub Dworzec PKP).

Trasy poszczególnych linii podmiejskich:
31: (obecna linia 11S): – WIADERNO SZKOŁA – Wiaderno – Jadwigów – Wiaderno – Iłki – Swolszewice – WIADERNO SZKOŁA;
32: (obecna linia 3S): – CHORZĘCIN – Świńsko – Łagiewniki – Łazisko – Zawada – Niebrów – Zawada – Jadwigów – Zawada – CHORZĘCIN;
33: PLAC KOŚCIUSZKI – Piłsudskiego – Legionów – Hallera – Niebrów – Zawada – CHORZĘCIN;
34: PLAC KOŚCIUSZKI – Warszawska – Ujezdzka – CEKANÓW;
35: (trasa uzgodniona z gminą Lubochnia): PLAC KOŚCIUSZKI – Warszawska – Jakubów – Lubochnia – Henryków – Glinnik JW – Luboszewy – Piaskowa – Wysoka – Warszawska – PLAC KOŚCIUSZKI
lub
PLAC KOŚCIUSZKI – Warszawska – Wysoka – Piaskowa – Luboszewy – Glinnik JW – NOWY GLINNIK;
36: PLAC KOŚCIUSZKI – Mościckiego – Mireckiego – Białobrzeska – Opoczyńska – SŁUGOCICE;
37: PLAC KOŚCIUSZKI – Mościckiego – Mireckiego – Białobrzeska – Gminna – Hubala – CIEBŁOWICE lub WĄWAŁ (kursy uruchamiane w przypadku braku możliwości skierowania na obszar podmiejski linii 9);
38: PLAC KOŚCIUSZKI – Mościckiego – Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego – Szymanówek – WĄWAŁ – Wąwalska – Opoczyńska – SŁUGOCICE;
39: (obecna linia 19): PLAC KOŚCIUSZKI – Legionów – Orzeszkowej – Zawadzka – Łazisko – Świńsko – ŁAGIEWNIKI (wybrane kursy: Łazisko – Dębniak – Bielina – Wólka Krzykowska – Komorniki – CHORZĘCIN);
40: (obecna trasa linii 10): DWORZEC PKP – Dworcowa – Spalska – Grota Roweckiego – Warszawska – plac Kościuszki – św. Antoniego – Smardzewice – Twarda – Tresta – KAROLINÓW.

Harmonogram spotkań dotyczących konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego na temat wprowadzenia nowego układu linii komunikacyjnych wraz ze zmodyfikowanym rozkładem jazdy.

24.10.2017 r. godz. 14.00 – 16.00 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
ul. Warszawska 119
26.10.2017 r. godz. 16.00 – 18.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Słowackiego 32/34
31.10.2017 r. godz. 14.00 – 16.00 Plac Kościuszki , Informacja turystyczna
02.11.2017 r. godz. 16.00 – 18.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115
07.11.2017 r. godz. 14.00 – 16.00 Urząd Miasta, pokój nr 21 (I piętro)
09.11.2017 r. godz. 16.00 – 18.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1, Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Niemcewicza 50/56

Zgłaszane uwagi będą szczegółowo analizowane. Jeżeli ich skala pod względem wagi problemu oraz ilości zgłoszeń będzie znacząca, miasto postara się udoskonalać przyjęte rozwiązania i wdrażać modyfikacje w jak najkrótszym czasie.

Wszelkie propozycje i sugestie można przekazywać w następujący sposób:
podczas spotkać w ramach konsultacji społecznych;
drogą elektroniczną na adres wdg@tomaszów-maz.pl;
pisemnie na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Warszawska 119;

Bezpłatna komunikacja miejska
Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby płacące podatki w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie Karty Tomaszowianina.
Jak otrzymać Kartę Tomaszowianina? Wniosek można najszybciej złożyć elektronicznie na stronie internetowej www.kartatomaszowianina.pl
Na mocy porozumienia, które zostanie podpisane z gminą wiejską Tomaszów Mazowiecki, z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać również mieszkańcy tej gminy. Mieszkańcy gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta oraz w granicach administracyjnych gminy wiejskiej na podstawie „Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej”.

Zobacz ćwiczenia antyterrorystyczne w Tomaszowie Maz.:

Wideo

Beata Dobrzyńska

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

16.02.2018, 21:39

Teraz nigdzie autobusy nie kursują często. Co za ignorant robił ten nowy rozkład?

31.01.2018, 12:13

Proszę o przywrócenie starej linii MZK -18. Jechała ona z dworca zabierając młodzież do II LO, zabierała dzieci dojeżdżające do Szkoły Podstawowej nr1 wysiadające na ul.Granicznej, dużo starszych ludzi dojeżdżało do szpitala,do poradni, ludzie mogli dojechać do cmentarza na ul.Dąbrowskiej,nie mówiąc o pozostałych ,którzy dojeżdżali do pracy. Wielkie rozczarowanie spotkało ludzi, którzy stali na przystankach w poniedziałek i nie mogli się połapać w nowym rozkładzie jazdy, nie mówiąc o nowych trasach.Wspaniałą rzeczą jest możliwość skorzystać z darmowej komunikacji, ale niech ona będzie dla wszystkich mieszkańców. MZK na niektórych liniach jest bardzo często,a niektóre zostały zlikwidowane. Jeżeli tak ma wyglądać darmowa komunikacja to zdecydowanie wolę poprzednią (tę płatną), którą mój syn mógł spokojnie dojechać do szkoły i nikt mi nie robił łaski!!!

13.11.2017, 11:54

Aż się prosi o mapę proponowanych tras. Bez mapy ciężko sobie wyobrazić pokrycie.

11.11.2017, 23:18

Moim zdaniem nic się nie uprości, tylko jeszcze bardziej skomplikuje. Bez sensu te zmiany.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3