W poniedziałek rusza głosowanie nad nowymi nazwami dwóch miejskich ulic, które muszą zmienić patronów ze względu na ustawę dekomunizacyjną.

Zgodnie z opublikowaną listą przez Instytut Pamięci Narodowej, w Tomaszowie Mazowieckim są dwie ulice, których nazwy muszą ulec zmianie. To ul. Oskara Lange oraz ul. Teodora Duracza.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian, trwają konsultacje społeczne podzielone na etapy. W pierwszym, wszyscy mieszkańcy miasta, mogli zgłaszać swoje propozycje nazw ulic. Wystarczyło wypełnić ankietę z propozycją dla danej ulicy wraz z krótkim uzasadnieniem. Można było to zrobić osobiście, listowanie, elektronicznie lub za pomocą MMS. Ten etap trwał od 9 do 31 stycznia. Mieszkańcy zgłosili kilkadziesiąt propozycji.

8 lutego br. o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw: ul. Oskara Lange i ul. Teodora Duracza w Tomaszowie Mazowieckim. Jego członkowie dokonali weryfikacji zgłoszonych w I etapie konsultacji społecznych propozycji nazw ulic.

Zespół ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dokonał weryfikacji nazw które podlegać będą głosowaniu kierując się w szczególności zgodnością propozycji z tradycją i dziejami regionu lub narodu oraz polskimi regułami nazewniczymi lub cechami charakterystycznymi dla danej okolicy.

Zespół ds. konsultacji społecznych wyłonił po pięć propozycji nazw, z których mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego wybiorą nowe nazwy dla ul. Oskara Lange i ul. Teodora Duracza.Propozycje dla ul. Oskara Lange:

1) Bogusława Drozdowskiego

2) Henryka Sienkiewicza

3) Wandy Panfil

4) Lotników Polskich

5) Żołnierzy WyklętychPropozycje dla ul. Teodora Duracza:


1) ppor. Tadeusza Bartosiaka ps. „Wilk”

2) Przyjazna

3) Wilanowska

4) Posła Rafała Wójcikowskiego

5) Szyszkowa

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta, nie były rozpatrywane ankiety z propozycjami nazw ulic złożone: w innej formie niż na formularzu ankietowym, po terminie wskazanym w ogłoszeniu, jako anonimowe, a także jeśli proponowane nazwy są: nazwami niezgodnymi z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu oraz innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 744), obraźliwe, wulgarne, ośmieszające, poniżające oraz nazwami, które już istnieją w mieście Tomaszowie Mazowieckim.

Od 20 lutego do 12 marca br. odbędzie się ogólnomiejskie głosowanie nad powyższymi propozycjami nazw ulic.


Wypełnione formularze ankietowe można będzie składać w następujący sposób:

1) w wersji papierowej w poniższych punktach:
a. w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (ul. POW 10/16, parter budynku A, punkt informacyjny) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, w środy dodatkowo do godz. 17,
b. w Informacji Turystycznej (pl. Kościuszki 29) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, w soboty i niedziele 13.00-21.00, a od 1 marca 2017 r. w godzinach 8.00-16.00.

2) w wersji elektronicznej w formie:
a. skanu ankiety przesłanego na adres email: wgn@tomaszow-maz.pl,
b. zdjęcia ankiety wysłanej na nr tel. 609-021-340

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17 marca 2017 r.

Nie będzie trzeba od razu wymieniać dokumentów
Dokumenty będzie można wymienić wówczas, kiedy skończy się ich termin ważności. Również na mocy art. 5 ust. 1 i 2 ustawy wszelkie pisma, postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dot. ujawniania w księgach wieczystych, uwzględniania w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy, są wolne od opłat.

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Buuu... (gość)

    Zajmijcie się obwodnicą Tomaszowa i połączeniem normalnym S8-S8 Tomaszów-Lodz a nie zmiana ulic.. to jest nam bardziej potrzebne..